• آینده از آن زنان و کودکانی است که امید به فردا در دلشان زنده شده است

چگونه به مهروماه کمک کنم؟

دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است با مشارکت جمعی امکان ترویج مفاهیم اجتماعی و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش میسر میگردد. به جمع داوطلبان فعالیتهای مشارکتی اجتماعی بپیوندید…[ادامه مطلب]

ما در این خانه چه می کنیم

آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین راستا ما دو گونه آموزش رسمی و غیر رسمی را در خانه مهر و ماه پیش گرفتیم…[ادامه مطلب]

بیانیه ماموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…[ادامه مطلب]

مراسم جشن کتاب

جشن کتاب، با حضور نوجوانان مهر و ماه برگزار شد

یکی از پروژه‌های مهروماه تشکیل گروه نقد کتاب است که چهارمین سالی است که این پروژه با همکاری دو انجمن دیگر در حال اجرا است. اعضای این گروه که نوجوانان علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستند هرسال با کمک مربی خود که خانم رنجبر از نویسندگان برجسته نوجوانان هستند بین ۶۰-۵۰ کتاب میخوانند و در انتها نوجوانان هرسه انجمن در جشنواره کتاب مهر به داوری کتابها و نویسندگان و مترجمین مینشینند. در این جشن نوجوانان به داوری داستان های کودک و نوجوان پرداختند.

نقاشی روی تلق

این روزها در خانه فرهنگ مهروماه شور و نشاط کودکانه موج می‌زد، شور یادگیری هنرهای جدید و تجربه کردن، شور سپری کردن تابستان با لذت کودکانه.
این نقاشی‌ها توسط کودکان و بر روی تلق کشیده شده‌اند.

به امید روزهای رنگی در زندگی کودکان

تازه های بیشتر را اینجا بخوانید