چگونه به مهروماه کمک کنم؟

دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است با مشارکت جمعی امکان ترویج مفاهیم اجتماعی و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش میسر میگردد. به جمع داوطلبان فعالیتهای مشارکتی اجتماعی بپیوندید…[ادامه مطلب]

ما در این خانه چه می کنیم

آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین راستا ما دو گونه آموزش رسمی و غیر رسمی را در خانه مهر و ماه پیش گرفتیم…[ادامه مطلب]

بیانیه ماموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…[ادامه مطلب]

با مهربانی‌تان، ماه مهر را از آنِ همه‌ی کودکان کنید

ؤسسه‌ی توانمندسازی مهر و ماه قصد دارد بسته‌های تحصیلی (شامل کوله‌پشتی و نوشت افزار) را به کودکان مؤسسه هدیه دهد. هزینه‌ی این بسته‌ها توسط شما مهربانان تأمین خواهد شد. هر بسته معادل ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است….