• آینده از آن زنان و کودکانی است که امید به فردا در دلشان زنده شده است

چگونه به مهروماه کمک کنم؟

دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است با مشارکت جمعی امکان ترویج مفاهیم اجتماعی و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش میسر میگردد. به جمع داوطلبان فعالیتهای مشارکتی اجتماعی بپیوندید…[ادامه مطلب]

ما در این خانه چه می کنیم

آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین راستا ما دو گونه آموزش رسمی و غیر رسمی را در خانه مهر و ماه پیش گرفتیم…[ادامه مطلب]

بیانیه ماموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…[ادامه مطلب]

برگزاری کارگاه آشنایی با فضای مجازی و آسیب های احتمالی آن برای مادران کودکان

کودکان از جمله گروهی هستند که امروزه سهم عمده‌ای از اینترنت را دارند و والدین باید با آگاهی کامل و اشراف به این فضاها، کودکانشان را از آسیب‌های احتمالی ناشی از آن در امان نگه دارند. به همین منظور بر آن شدیم تا با کمک گرفتن از یک کارشناس رسانه برای مادرانِ کودکان مهروماه کارگاهی یک روزه برگزار کنیم‌ تا آنها بیشتر با فضای مجازی و یشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از آن برای کودکان آشنا شوند.

حامیان همیشگی موسسه توانمندسازی مهر و ماه

سایر حامیان موسسه