• آینده از آن زنان و کودکانی است که امید به فردا در دلشان زنده شده است

چگونه به مهروماه کمک کنم؟

دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است با مشارکت جمعی امکان ترویج مفاهیم اجتماعی و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش میسر میگردد. به جمع داوطلبان فعالیتهای مشارکتی اجتماعی بپیوندید…[ادامه مطلب]

ما در این خانه چه می کنیم

آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین راستا ما دو گونه آموزش رسمی و غیر رسمی را در خانه مهر و ماه پیش گرفتیم…[ادامه مطلب]

بیانیه ماموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…[ادامه مطلب]

برگزاری کارگاه حقوق کودک در مهر و ماه

آشنایی با مبانی حقوق کودک از جمله ضروریاتی است که هر کس که با کودکان سر و کار دارد باید آن را بداند. به همین منظور کارگاه «آشنایی با حقوق کودک» امروز در دفتر روابط عمومی مهروماه برای متقاضیان این دوره برگزار شد.

امید که همه‌ی بزرگ‌ترها به حقوق کودکان احترام بگذارند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند. تازه های بیشتر را اینجا بخوانید

حامیان موسسه توانمندسازی مهر و ماه