• آینده از آن زنان و کودکانی است که امید به فردا در دلشان زنده شده است

چگونه به مهروماه کمک کنم؟

دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است با مشارکت جمعی امکان ترویج مفاهیم اجتماعی و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش میسر میگردد. به جمع داوطلبان فعالیتهای مشارکتی اجتماعی بپیوندید…[ادامه مطلب]

ما در این خانه چه می کنیم

آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین راستا ما دو گونه آموزش رسمی و غیر رسمی را در خانه مهر و ماه پیش گرفتیم…[ادامه مطلب]

بیانیه ماموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…[ادامه مطلب]

خبرنامه بهار و تابستان 1399

مهروماه در سال ۹۹ برنامه‌ی کاری ویژه‌ای هم در حوزه‌ی کودکان و هم در حوزه زنان و خانواده برای خود تعریف کرده تا بتوان متناسب با شرایط ویژه ای که که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده فعالیت خود را ادامه دهد. آموزش مسائل بهداشتی، آموزش به خانواده‌ها برای کمک به فرزندان با هدف آموزش از راه دور، تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی-معیشتی با رویکرد محله‌محور و ارائه‌ی مشاوره‌های روانشناسی برای عبور کم‌آسیب‌تر از دوره‌ی بحرانی، بخشی از فعالیت‌های موسسه در شش ماه نخست سال بود. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از فعالیت‌های مهروماه در این مدت است.اخبار بیشتر

حامیان همیشگی موسسه توانمندسازی مهر و ماه

سایر حامیان موسسه