• آینده از آن زنان و کودکانی است که امید به فردا در دلشان زنده شده است

چگونه به مهروماه کمک کنم؟

دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است با مشارکت جمعی امکان ترویج مفاهیم اجتماعی و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش میسر میگردد. به جمع داوطلبان فعالیتهای مشارکتی اجتماعی بپیوندید…[ادامه مطلب]

ما در این خانه چه می کنیم

آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین راستا ما دو گونه آموزش رسمی و غیر رسمی را در خانه مهر و ماه پیش گرفتیم…[ادامه مطلب]

بیانیه ماموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…[ادامه مطلب]

ماجرای دار و دسته‌ی خرگوش‌ها در مرکز توانمندسازی مهروماه؛ گزارش بامن بخوان

شروع به خواندن کتاب کردم. بچه‌ها با شنیدن کارهایی که خرگوش برای ورود به دار و دسته‌ی خرگوش‌های جهنمی انجام می‌داد بسیار تعجب کرده بودند.

یکی از بچه‌ها گفت: «این که همه‌اش
داره کارهای بد یاد می‌گیره!»

یکی دیگر از بچه‌ها گفت: «فکر می‌کنم می‌خواد بدترین خرگوش دنیا بشه.»

بچه‌ها با علاقه‌ی بسیاری کتاب را دنبال می‌کردند، کنجکاو شده بودند تا بفهمند در پایان برای خرگوش چه اتفاقی می‌افتد. هنگامی که خواندم خرگوش در خانه‌ی مادربزرگ‌اش است، بچه‌ها خیلی خوشحال شدند و ذوق کردند. گفتند: «خوب شد که خرگوش این کارهایی رو که نوشته، واقعا انجام نداده!»

حامیان موسسه توانمندسازی مهر و ماه