در روزهایی که همه در تکاپوی آماده شدن برای سال نو هستند، یکی از داوطلبان مهربان مهروماه، با پیرایش کودکان، آنها را برای سال نو آماده کردند.

 

پیرایش