در لینک زیر اساسنامه موسسه توانمندسازی مهروماه را می توانید دانلود و مطالعه کنید

اساسنامه