توزیع بسته های ارزاق بین مراجعین موسسه

یکی از خدماتی که واحد مددکاری اجتماعی #مهروماه در طول سال انجام می‌دهد، نیازسنجی خانواده‌هایی است که توسط این موسسه حمایت می‌شوند. بعد از نیازسنجی اولیه، بسته‌های ارزاقی از سوی موسسه به آنها اهدا می‌شود. سری جدید این بسته‌‌ها روز گذشته در میان این خانواده‌ها توزیع شد.