یک سال دیگر در مهروماه با همراهی یاران مهربانمان گذشت. هر فصل آن رنگ و بوی خاص خود را داشت. در سال گذشته همچنان معضل کودکان کار ادامه داشته و مهر و ماه همگام با سایر فعالان حقوق کودک در جهت حمایت از این کودکان تلاش خود را افزایش داده و با اجرای طرح حمایتی آموزشی کودک و خانواده سعی در حذف و کاهش کار کودک داشته است. خوشبختانه در سال ۹۶ تعداد کودکان باز مانده از تحصیلی که نتوانسته بودند در مدارس دولتی ثبت نام کنند کاهش چشمگیری داشت. هر چند تعداد کودکان از مهر جامانده هنوز کم نیستند و این طرح نتوانست همه کودکان را در بر گیرد؛ کودکانی که دارای اوراق هویتی نیستند یا کبر سن برای اخذ مبالغ زیاد از سوی مدارس برای ثبت نام چه به عنوان شهریه و چه همیاری برای مدرسه از معضالت دیگر برای خانواده‌هایی است که تعداد کودکانشان زیاد است و متاسفانه معمولا منجر به ترک تحصیل کودکان دختر در این خانواده‌ها میشود. موسسه مهر و ماه در سال ۹۶ هم همچون گذشته براساس برنامهای که از سال پیش در جهت اهداف، چشم‌انداز و مأموریت آن تهیه شده بود، تلاش کرد تا با استفاده از نیروهای کارآمد و داوطلبان مشتاق دغدغه‌مند، تلاشی مؤثر داشته باشد و همچون گذشته با استفاده از نگرش سیستمی به فعالیت‌ها و همچنین بازنگری در اهداف و عملیات اجرایی و پایش مرتب آنها در فعالیت خود رو به جلو باشد.