یک سال دیگر کنار شما همراهان پر مهر مهر و ماه در جهت توان‌افزایی زنان و کودکان سرزمینمان تلاش کردیم به امید اینکه تغییری در جهت بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر رخ دهد، اما متاسفانه سرعت رشد آسیب‌ها از حرکتهای ما سمن‌ها پیشی گرفته است و به گرد آن هم نمی‌رسیم.گرانی افسار گریخته از یک جهت و فشار روانی ناشی از تحوالت پیرامونی از سوی دیگر همه و همه عرصه‌ی زندگی را سخت‌تر و تنگ‌تر می‌کند. در این میان مسئولیت سازمان‌های مردم‌نهاد بیش از پیش پررنگ‌تر می‌گردد.
کمک به بهبود وضعیت زندگی مخاطبین از سویی و تلاش برای شنیده شدن صدای جامعه‌ی مخاطب در بین مسئولین و تاثیرگذاری در سیاست‌ها از سویی دیگر از اهم فعالیت‌های مهر و ماه در سال ۹۷ بوده است.

با مطالعه‌ی این گزارش با فعالیت‌های همکاران ما در کمیته‌های مختلف مهر و ماه در سال گذشته آشنا شوید.