سال ۱۴۰۰ را با همه فراز و نشیب‌هایش پشت سر گذاشتیم. یک سال دیگر تلاش کردیم در کنار اقشار فرودست جامعه باشیم، برای پایایی زندگی، به‌منظور محقق ساختن دستیابی کودکان به حقوق اولیه‌شان برای بقا، رشد، آموزش، سلامتی جسم و روانشان، برای قدرتمندسازی زنان که بتوانند آگاه‌تر و پرتوان از حقوقشان دفاع کنند و برای خانواده‌های آسیب‌دیده که با توان‌افزایی قدم‌های محکمتری برای ادامه زندگیشان بردارند. در سال ۱۴۰۰ با تغییراتی که در کشور همسایه‌مان رخ داد متاسفانه خانواده‌های بسیاری مجبور به ترک وطن شده و به ایران پناه آوردند. شرایط سخت زندگی نومهاجرین بیشترین فشار را بر کودکان وارد کرد. مهروماه همچون گذشته در جهت کمک به آموزش کودکان جامانده از تحصیل و همچنین کمک به خانواده‌های فرودست جامعه فارغ از ایرانی یا مهاجر بودن، بر تلاش خود افزود و همه اینها در شرایطی بود که افزایش بیش از حد گرانی و تنگتر کردن عرصه زندگی بر خانواده‌های کم درآمد باعث افزایش جمعیت مناطق حاشیه‌نشین از جمله فرحزاد در تهران بود.