این گزارش، خلاصه‌ای از فعالیت‌های یک ساله موسسه مهروماه با همراهی جمع کثیری از داوطلبان و همراهان در سال ۹۸ است. با وجود پیچ و خم‌های بیش از حد انتظار سال ۹۸ ، تلاش شد با تکیه بر برنامه‌ی مصوب سال و انعطاف در خصوص موارد غیرقابل پیش‌بینی استوار بر اهداف، فعالیت‌ها پیگیری شوند.